Hållbart fiske

Hållbart fiske

Hållbart fiske är viktig en del av A. Espersen A/S:s värderingar. De flesta av Royal Greenlands frysta panerade produkter är certifierade enligt MSC:s principer om hållbart och miljöriktigt fiske. WWF grundade MSC (Marine Stewardship Council) 1997, och den oberoende internationella organisationen har som mål att främja ett ansvarsfullt utnyttjande av marina resurser och bevara dem för framtiden.

MCS:s fiskestandard bygger på tre grundläggande principer som fisket ska leva upp till: 1. Hållbara fiskbestånd, 2. Minimering av miljöpåverkan 3. Effektiv fiskeförvaltning. Alla fisk produkter med MSC-märket går att spåra tillbaka till det MSC-certifierade fisket.

MSC-märkt fisk är ett bra val när du vill köpa fisk från ett hållbart fiske.